Po zadání základních údajů a parametrů Vaší firmy Vás kontaktujeme a domluvíme se na úvodní konzultaci.

Zvolte počet zaměstnanců.
 • Vybrat
 • do 10 zaměstnanců
 • do 50 zaměstnanců
 • do 250 zaměstnanců
 • nad 250 zaměstnanců
 • Vybrat
 • Automobilový průmysl
 • Cestovní ruch, gastronomie, hotelnictví
 • Činnosti v oblasti nemovitostí, pronajímání
 • Dřevozpracující průmysl
 • Ekonomika, finance, účetnictví
 • Elektrotechnika a energetika
 • Farmaceutický průmysl
 • Hornictví, hutnictví
 • Chemický průmysl
 • Informační technologie
 • Logistika, doprava
 • Média, marketing, reklama, PR
 • Městská firma
 • Oprava motorových vozidel a spotřebního zboží
 • Organizace a spolky
 • Státní správa, samospráva
 • Stavebnictví
 • Strojírenství
 • Telekomunikace
 • Textilní, kožedělný a oděvní průmysl
 • Umění a kultura
 • Vodohospodářství, lesnictví, životní prostředí
 • Zemědělství, potravinářství

Poskytnutím údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa uděluji společnosti Centrum udržitelné budoucnosti se sídlem Praha 7 - Holešovice, Františka Křížka 362/1, IČ: 21317224 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), GDPR, souhlas se zpracováním všech poskytnutých údajů, a to za účelem zpracování poptávané služby. Osobní údaje nebudou předávány třetím subjektům.

Subjekt údajů má právo souhlas kdykoli odvolat, stejně jako požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i využít právo na přenositelnost údajů. Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Pro odhlášení, příp. pro bližší informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje a jaká jsou práva subjektů údajů nás, prosím, kontaktujte na telefonu 777 771 087 nebo e-mailu gdpr@cub.cz.