ESG legislativa

V České republice doposud neexistují právní předpisy, které by jakkoli upravovaly ESG reporting. Legislativa se v této oblasti řídí směrnicemi a nařízeními Evropského parlamentu a Rady Evropské unie:

Směrnice NFRD

(z anglického Non-Financial Reporting Directive) nařizuje velkým společnostem povinnosti uveřejňovat nefinanční informace. Směrnici NFRD nahradila směrnice CSRD, která mimo jiné rozšířila počet společností s povinností poskytovat ESG reporting.

Nařízení o taxonomii

vymezuje, které aktivity se dají považovat za udržitelné. Toto nařízení také obsahuje celu řadu definic pojmů, bez kterých se nelze v oblasti ESG orientovat.

Směrnice CSRD

(z anglického Corporate Sustainability Reporting Directive) o nefinančním reportování, která vstoupila v platnost v roce 2023. V Česku se dotýká více než tisícovky firem, které jsou podle této směrnice povinny reportovat v oblasti ESG.

Nařízení SFDR

(z anglického Sustainable Finance Disclosure Regulation) stanovuje harmonizovaná pravidla transparentnosti pro účastníky finančního trhu, která se týkají zveřejňování informací o riziku a udržitelnosti investice pro koncové investory.

Standardy ESRS

(z anglického European Sustainability Reporting Standards), které vstoupily v platnost 1. 1. 2024. Tento předpis definuje standardy pro vykazování udržitelného rozvoje, kterým musí společnosti v rámci CSRD přizpůsobit svůj ESG reporting. Cílem těchto standardů je zajistit, aby společnosti vykazovaly srovnatelné, relevantní a spolehlivé informace o svém udržitelném rozvoji.