Situační analýza

Provedeme revizi aktuálního stavu firmy ve všech oblastech ESG, tedy vlivu na životní prostředí, působení firmy v sociální oblasti a v oblasti řízení firmy.

Situační analýza zahrnuje i zhodnocení možných rizik a příležitostí, které mohou ovlivnit v dlouhodobém horizontu udržitelnost a odpovědnost firmy.

Výsledky situační analýzy slouží jako výchozí podklady pro oblast ESG v dané firmě.