O nás

Centrum udržitelné budoucnosti (CUB) sdružuje experty a odborné subjekty, které vaši firmu bez ohledu na její velikost provedou ESG oblastí od začátku až do konce, od analýzy aktuální situace, zpracování uhlíkového auditu, přes nastavení ESG strategie, zajištění jejího financování, až po samotnou implementaci zvolených opatření, které povedou například k významné úspoře energií nebo zlepšení finančního stavu.

Specializujeme se na oblast poradenství v oblasti ESG pro malé, střední a velké firmy i obecní komunální podniky. CUB se zaměřuje na návrh a realizaci ESG opatření především v segmentu SME s cílem připravit tyto firmy na nefinanční výkaznictví vyplývající z evropské legislativy a poskytnout jim dostatečné odborné zázemí pro naplnění zákonných povinností.


Naše expertíza

Audit uhlíkové stopy

Pro výpočet a audit uhlíkové stopy dodržujeme nejnovější metodiku vyplývající z ISO 14064, GHG protokolu se vždy aktuálními emisními faktory, stejně jako GRI, CDP a EU taxonomií, CSRD a SFDR. Využíváme nejnovější cloudovou techniku a modely strojového učení. Zaměřujeme se také na přípravu firem na ESG reporting ve všech jeho fázích.

Optimalizace HR

V oblasti personalistiky nabízíme komplexní analytické služby, zaměřujeme se na vztahy mezi organizací, jejími zaměstnanci a daty. Používáme inovativní techniky vizualizace a jednoduchá softwarová řešení s cílem poskytnout jasný a použitelný obraz organizační struktury, procesů, systémů a hierarchie organizace. A to vše v souladu s direktivou EU a ESG požadavky.

Energetická řešení

Pomáháme firmám dosáhnout energetické excelence a udržitelnosti pomocí jedinečných řešení a komplexního přístupu. Připravíme potřebnou projektovou dokumentaci a následnou implementaci ve firmách přímo na míru. Naši partneři jsou držiteli všech potřebných oprávnění a osvědčení a inovují svá řešení podle aktuálních trendů na trhu.

Zajištění dotací

V případě potřeby získání finančních zdrojů na realizaci ESG strategie připravujeme pro firmy přehled dostupných a aktuálních dotačních programů. Na základě konzultace a detailů firemního projektu, společně s našimi partnery, vybereme vhodný dotační program a zpracujeme dotační žádost odpovídající všem legislativním požadavkům.


Aleš Pospíšil
Ředitel a zakladatel Centra udržitelné budoucnosti

Aleš Pospíšil je zkušený manažer v oblasti prodeje a marketingu s mezinárodními zkušenostmi, dlouholetými analytickými schopnostmi a pochopením k síle dat v podnikání. Vystudoval ekonomii na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal titul inženýra a na Prague International Business School získal titul MBA.

V současné době se vedle Centra udržitelné budoucnosti věnuje mentoringu a konzultantské činnosti v oblasti start-upů.