Návrh ESG strategie

Na základě provedené situační analýzy a uhlíkového auditu připravíme návrh možných opatření v oblasti ESG.

ESG strategie stanovuje cíle, priority a klíčové ukazatele pro dosažení udržitelného a odpovědného fungování firmy.

Opatření v oblasti ESG s sebou přináší nižší náklady na energie a spotřebované materiály, což může znamenat finanční úsporu.

Zavedení efektivní ESG politiky podporuje reputaci firmy u zákazníků, investorů i potenciálních zaměstnanců a celkově zvyšuje konkurenceschopnost.