Povinnosti pro obce

Povinnosti v oblasti ESG reportingu se měst a obcí týkají nepřímo prostřednictvím jejich městských firem. Pro ty začnou platit stejná pravidla jako pro soukromé společnosti, která podléhají kritériím pro zveřejňování ESG reportu podle předpisů a směrnic Evropské unie.

V roce 2024 platí tato povinnost podle směrnice o vykazování nefinančních informací (NFDR) pro velké společnosti veřejného zájmu s více než 500 zaměstnanci. Od roku 2025 to budou společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců a zároveň roční obrat 40 milionů euro nebo bilanční sumu minimálně 20 milionů euro. Od roku 2026 bude povinnost reportovat ESG platit i pro malé a střední podniky.

ESG je ovšem pro města a obce důležité i z pohledu auditu uhlíkové stopy, který může mít pro municipality řadu výhod. Výpočet uhlíkové stopy je totiž základním podkladem pro zavedení opatření ke snížení dopadu klimatické změny. Ta mohou směřovat k využívání obnovitelných zdrojů a energetické nezávislosti, k výrazným finančním úsporám, ke zvýšení kvality ovzduší a ke zlepšení komfortu obyvatel.

Od začátku roku 2021 navíc musí všichni zadavatelé veřejných zakázek dodržovat při všech zadávacích řízeních zásady environmentálně odpovědného zadávání a inovací, pokud je to vzhledem k povaze zakázky možné. Tato povinnost související s ESG bude pro města a obce do budoucna velmi důležitá.