Povinnosti pro firmy

Firmy jsou podle evropské legislativy povinny sbírat a zveřejňovat ESG data (tzv. ESG reporting). ESG reporting je jedním z nástrojů, pomocí kterého chce Evropská unie naplnit své klimatické cíle, ke kterým se zavázala v rámci Green Dealu.

Informace o tom, jak se věnují tématům spadajícím do ESG, budou muset firmy v EU uvádět ve svých výročních zprávách. Rozsah těchto informací definují standardy pro reporting o udržitelnosti (ESRS), které jsou závaznou součástí směrnice CSRD.

Sledovanými oblastmi v ESG reportingu jsou:

reportování a transparentnost

dodržování environmentálních předpisů

sociální odpovědnost

fungování společnosti a etické chování