Uhlíkový audit

Na základě firmou dodaných dat připravíme komplexní analýzu uhlíkových emisí z různých zdrojů firmy včetně provozních procesů, energie, dopravy, dodavatelského řetězce atd.

V rámci uhlíkového auditu připravíme výpočet celkové uhlíkové stopy firmy.

Uhlíkový audit je důležitým krokem v procesu ESG reportování a poskytuje podklady pro připravení a implementaci opatření ke snížení uhlíkové stopy společnosti.

Díky výpočtu uhlíkové stopy zjistíte, jaký má vaše firma vliv na klima a pomůže Vám zaměřit se na činnosti, které mají největší dopad na životní prostředí.

Opatření zavedená na základě uhlíkového auditu s sebou přináší nižší náklady na energie a spotřebované materiály.

Ve spolupráci s našimi partnery dodržujeme nejnovější metodiku ISO 14064, GHG Protocol a vždy aktuální emisní faktory. Řídíme se standardy GRI a CDP a směrnicemi EU Taxonomy, CSRD a SFDR.

Díky našim partnerům vám pomůžeme i s certifikací výsledků auditu.