Implementace opatření

Na základě navržené ESG strategie vám pomůžeme zavést vybraná opatření ve všech oblastech a představíme Vám možnosti vedoucí k úsporám a cesty k vlastní výrobě energie.

Vedle implementace nových ESG politik vám pomůžeme při zapojování klíčových stakeholderů do zavádění opatření, včetně komunikace a konzultací s nimi.

Budeme vám partnery při zavádění technologických nástrojů a systémů pro naplnění cílů v oblasti ESG, ale také pro jejich monitorování a vyhodnocování.

Na základě zkušeností a odbornosti našich partnerů vám poskytneme know-how pro efektivní zavedení ESG politiky.

Pomůžeme vám dosáhnout energetické excelence a udržitelnosti pomocí jedinečných řešení a komplexního přístupu k energetice.

Díky spolupráci s našimi partnery jsme připraveni připravit pro vás všechny potřebné projekty k realizaci navržených opatření.

Ve spolupráci s našimi partnery nabízíme energetická řešení pro různě velké firmy, soukromé podnikatelské subjekty a municipality. Nabízíme také návrh řešení dle specifických potřeb klienta, realizaci a následný servis.

Naši partneři v oblasti energetiky jsou držiteli všech potřebných oprávnění a osvědčení a drží krok s vývojem v jejich oblasti.