Klíčové milníky

2024

Povinnost reportovat v oblasti ESG za rok 2024 se dotýká podniků, na které se již vztahuje směrnice o vykazování nefinančních informací (NFRD), což zahrnuje velké společnosti veřejného zájmu, které mají více než 500 zaměstnanců.

2025

Za rok 2025 budou povinny zveřejnit ESG report velké společnosti, které mají více než 250 zaměstnanců a zároveň splňují jedno z následujících dvou kritérií:

✓ mají roční obrat minimálně 40 milionů EUR
✓ mají bilanční sumu minimálně 20 milionů EUR

2026

Od roku 2026 budou mít povinnost reportovat v oblasti ESG kótované malé a střední podniky, malé úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny.

2028

Povinnost ESG reportingu se bude od roku 2028 vztahovat i na mimoevropské skupiny a alespoň jednou dceřinou společností nebo pobočkou v Evropské unii.