Co je ESG

ESG je soubor hodnot, které prochází celou společností a jejichž cílem je zajistit udržitelné fungování společnosti a zelenou budoucnost. Prostřednictvím ESG lze na základě vlivu firmy na životní prostředí, společnost a způsobu jejího vedení kvantifikovat její udržitelnost či odpovědnost.

ESG je metoda, díky které firmy formulují své udržitelné obchodní strategie a naplňují stanovené cíle. Vysoké skóre ESG je důležitým kritériem pro investory, kteří se stále více zaměřují na témata jako je klimatická změna, úbytek vody, hromadění odpadu v přírodě, férový přístup k zaměstnancům, transparentní reportování nebo protikorupční pravidla.

ESG skóre je důležité i pro společnosti samotné, jelikož jim otevírá dveře například k výhodnějším úvěrům. Tlak na firmy v oblasti udržitelnosti vyvíjí také odběratelé, spotřebitelé a regulátoři.